Geschiedenis van de wijkvereniging

Sinds juni 1969 was een speeltuinvereniging actief in de wijk op de plek waar eerst de tentjes van de Harlinger camping stonden. Dit veldje is inmiddels verdwenen om plaats te maken voor bebouwing.
Op 6 januari 1977 werd het huishoudelijk reglement opgesteld van de wijkvereniging.

Er is veel veranderd vanaf het begin tot nu. Zo werd de contributie ( Fl. 30,- per jaar) vroeger aan de deur opgehaald en had men in vroeger tijd activiteiten als : schaatsen op de grachten, kaatsen, carnaval vieren, puzzeltochten, bbq-en en werd er druk gekaart door de volwassenen.

Het cafe Franekerpoort met een grote bovenzaal (naast de klimschool is nu het muziekgebouw) en later Casa Cara waren het onderdak voor vergaderingen en binnenactiviteiten. Vergaderingen werden  druk bezocht door leden en er werden regelmatig nieuwe bestuurleden aangesteld.

In 1986 is men gestart met een wijkboekje welke Fl. 0, 25 per stuk kostte in aanschaf en alleen bij leden werd bezorgd. Er was een grote samenwerking met buurwijk de Spiker en het Oosterpark.

Eind 1992 introduceerde Ellert Nieveen de computer binnen de wijk om het ledenbestand te automatiseren. Vanaf 2002 ging de contributie over van Guldens naar Euro’s en ging een groot deel van de communicatie via de mail.