De wijkvereniging / bestuur/ leden

Het bestuur
De wijkvereniging Het Noorderkwartier houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de inwoners van de wijk, onderhoudt contacten met de gemeente over wijkzaken en onderhoudt de speeltuin in de wijk.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Mien Sietsema, voorzitter
  Zoutsloot 26, telefoon 416920
 • Raymond vd Heide, secretaris
  Zoutsloot 97, telefoon 852269
 • Harry Verdegaal, penningmeester
  Noorderhaven 45, telefoon 795197
 • Frank Noorman, algemeen bestuurslid
  Zoutsloot 20, telefoon 434806

Emailadres van het bestuur: noorderkwartierharlingen@gmail.com

Lidmaatschap
De vereniging telt ongeveer 100 leden en donateurs. Het lidmaatschap voor de wijkvereniging is € 16,– per jaar. Dit geld is voornamelijk bedoeld om de speeltuin up-to-date te houden. Voor activiteiten vragen we een kleine bijdrage in de kosten. We zijn ook heel blij met steun van bedrijven die we af en toe krijgen.

Woont u in onze wijk en wilt u lid worden van de vereniging? Maak dan
€ 16,– over naar het bankrekeningnummer van de wijkvereniging:

                              NL80 ABNA 0457 0057 93

Vermeld daarbij s.v.p. uw adres en het jaartal waarop de bijdrage betrekking heeft.

Als lid van de vereniging ondersteunt u de instandhouding van de speeltuin en kunnen u en uw kinderen deelnemen aan de wijkactiviteiten van de vereniging.

Donateur

Woont u in een andere wijk in Harlingen en komt u vaak in de speeltuin? Wilt u als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gebruikmaken van de speeltuin? In al die gevallen stellen wij een jaarlijkse donatie van € 16,– zeer op prijs.