Komende activiteiten

I.v.m. de ontwikkelingen rond het coronavirus heeft het bestuur besloten alle (onderstaande) activiteiten vanuit de vereniging voorlopig in de wacht te zetten.  Volg de actuele situatie via onze website of Facebook pagina.

De wijkvereniging organiseert regelmatig nieuwe activiteiten, voor jong en oud(er)!

Speeltuinopknapdag op zaterdag 4 april a.s.

In het vroege voorjaar vragen wij enthousiaste leden om ons te helpen met opknapklusjes aan de speeltuin. Wat schoonmaken, gras uit de rubberen tegels halen, eventueel wat verven, afijn er zijn allerlei opknapwerkjes. Graag jullie medewerking hierbij! We starten om 9 uur op de speeltuin en zijn dan meestal rond het middaguur klaar. Tussendoor een bakkie met wat lekkers!

Graag per email even opgeven als je wilt helpen: noorderkwartierharlingen@gmail.com .

Algemene ledenvergadering op dinsdag 7 april a.s.

We gaan dit jaar van start met de jaarvergadering op 7 april 2020. We willen met u praten over de activiteiten van 2019 en vooral over de plannen voor 2020. Ook de financiële verantwoording 2019 komt aan de orde.
We hopen u allen te zien. Thee en koffie staan klaar en ook de koek wordt niet vergeten. Aanmelden hoeft niet u kunt zo binnenlopen.
Doopsgezinde kerk, Zoutsloot 50 om 19:30 uur.

Paaseieren zoeken maandag 13 april 2020 (2e Paasdag)   

Kom gezellig samen met de andere kinderen uit de wijk op maandag 13 april om 10 uur naar de speeltuin van ’t Noorderkwartier en ga de eieren zoeken die de paashaas voor jullie heeft verstopt. Wie vindt de gouden eieren? Die krijgt een verrassing! Voor de ouders staat er koffie en thee klaar.

Tip: neem een eigen mandje mee om de paaseieren in te verzamelen.

Wil je meedoen? Laat het ons dan weten uiterlijk vrijdag 3 april 2019 via het mailadres: noorderkwartierharlingen@gmail.com o.v.v. : PAAS + aantal kinderen.

Deze activiteit is bedoeld voor de kinderen van de basisschool (inclusief voorschool).

Jeu-de-boules clinic bij Boulegoed 2 mei 2020

Om uit te proberen of omdat je het al leuk vindt, willen we vanuit de vereniging een eenmalige jeu-de-boulesclinic organiseren bij Boulegoed (Jetting 5, Harlingen). We denken aan zaterdagmiddag 2 mei a.s. om 14 uur (tot ca. 17 uur), mits voldoende deelnemers. Met daarom heen een koffietje/theetje en eventuele versnapering toe. Kortom een gezellig spel met wijkbewoners! De wijkvereniging zorgt voor de reservering en de welkomstkoffie. Eigen bijdrage voor leden: € 5,– per persoon (voor eventuele niet leden € 10,– p.p.)

Aanmelden vóór 18 april via email naar noorderkwartierharlingen@gmail.com, graag naam, adres en hoeveel personen. Via de email reageren wij dan naar de aanmelders over het verdere verloop en programma.

En verder ………

Verder nog een vraag aan u allen. Zijn er wensen die wij kunnen waarmaken? Onze creamiddagen zijn redelijk bezocht, maar er kunnen nog best wat mensen bij. Ieder doet wat hij of zij leuk vindt. Maar alleen een praatje mag ook. Of is er behoefte aan een koffiemorgen, zomaar een bakkie doen op een vaste morgen.

Ook kunnen we een andere opzet kiezen. Een themamiddag. Wie heeft een idee. Een keer iets gezamenlijk leren, bv. met vilt werken.

Er zijn ook nog zaken aangaande de speeltuin waar we nog over willen berichten. Een nieuw speeltoestel zit in de pen voor 2020 t.b.v. vervanging van de evenwichtsbalk. Dit loopt nog en zijn we met de gemeente in gesprek over subsidie [kosten toestel € 15.000,–, waarvan 20% voor de wijkvereniging].

Dan is het hek rondom de speeltuin niet meer zo goed en wanneer we dat moeten vervangen gaat dit ook veel geld kosten [ongeveer € 2.500-€ 3.000].

Een goed hek is belangrijk, er ligt tenslotte een rijweg naast en de veiligheid van de kinderen gaat boven alles.

Draagt u onze wijk en de wijkvereniging een goed hart toe, kom dan gerust met uw ideeën, wordt lid en steun onze vereniging.