Komende activiteiten

De wijkvereniging organiseert regelmatig nieuwe activiteiten, voor jong en oud(er)!

Kerststukje maken 16 december 2019

Het is weer bijna december en de feestdagen staan weer voor de deur. Vorig jaar hebben we een Kerstkrans gemaakt. Voor dit jaar hebben we een Kerststukje in gedachten. Het wordt een stukje met vers groen, verse bloemen, bessen en andere versierselen. Ook een kaars hoort daarbij. Ieder die meedoet moet een bakje, mesje en een tangetje meebrengen. De prijs is € 3,– voor leden van de wijkvereniging.

Bent u nog geen lid en wilt u toch meedoen, wordt dan gelijk lid en zien we u graag komen. Koffie, thee en iets erbij staan klaar. Het wordt weer gedaan in de doopsgezinde kerk. Graag willen we weten of u op maandag 16 december a.s. de middag of de avond  wilt komen. U kunt u opgeven via email: noorderkwartierharlingen@gmail.com  of bij Mien Sietsema Zoutsloot 26, T: 416920. Tegelijk graag de eigen bijdrage van € 3,– overmaken op onderstaand rekeningnummer.

Jeu-de-boules clinic bij Boulegoed (binnen)

Om uit te proberen of omdat je het al leuk vindt, kunnen we vanuit de vereniging een eenmalige clinic organiseren begin 2020. We gaan dan een doordeweekse avond of zaterdagochtend met elkaar naar Boulegoed (Jetting 5, Harlingen) om daar binnen een balletje (op) te gooien mits voldoende deelnemers. Met daarom heen een koffietje/theetje en eventuele versnapering toe. Kortom een gezellig spel met wijkbewoners!

Reactie(s): email naar noorderkwartierharlingen@gmail.com of je mee zou willen gaan naar een eenmalige clinic jeu-de-boules bij Boulegoed. Via de email reageren wij dan over het verdere verloop en programma.

Peiling: aanleg Jeu-de-boulesbaan

Al eerder is vanuit de wijk voorgesteld een jeu-de-boules baan aan te leggen in de speeltuin. We willen als bestuur graag inventariseren of hier (voldoende) belangstelling voor bestaat. Tenslotte vergt de aanleg van zo’n baan al gauw enkele duizenden euro’s, dus het is alleen te doen als er ook behoefte aan bestaat in de wijk. Veelal wordt jeu-de-boules door oudere mensen gespeeld, maar hoeft natuurlijk niet. Het zou wel een mooie combinatie opleveren in de speeltuin: jong en oud samen actief! Vind je hier wat van? stuur ons je reactie op noorderkwartierharlingen@gmail.com

En verder ………

Verder nog een vraag aan u allen. Zijn er wensen die wij kunnen waarmaken? Onze creamiddagen zijn redelijk bezocht, maar er kunnen nog best wat mensen bij.

Ieder doet wat hij of zij leuk vindt. Maar alleen een praatje mag ook.

Of is er behoefte aan een koffiemorgen, zomaar een bakkie doen op een vaste morgen.

Ook kunnen we een andere opzet kiezen. Een themamiddag. Wie heeft een idee. Een keer iets gezamenlijk leren, bv. met vilt werken.

Je kunt dan een schilderijtje of een voorstelling voor aan de wand maken. Niet moeilijk, niet te zwaar om te doen en erg gezellig. Dit is prikvilten.

Nat vilten is ook leuk, maar is iets heel anders. Ook leuk om een keertje te doen.

Of wilt u een spreker horen of informatie, bv. over een testament. Hoe dat alles geregeld moet worden om problemen te voorkomen.

Het kan u veel geld en de nabestaanden veel problemen besparen wanneer dat alles goed geregeld is.

Er zijn ook nog zaken aangaande de speeltuin waar we nog over willen berichten. Een nieuw speeltoestel zit in de pen voor vervanging van de evenwichtsbalk. Dit loopt nog en zijn we met de gemeente in gesprek over subsidie [kosten toestel € 15.000,–, waarvan 20% voor de wijkvereniging].

Dan is het hek rondom de speeltuin niet meer zo goed en wanneer we dat moeten vervangen gaat dit ook veel geld kosten [ongeveer € 2.500-€ 3.000].

Een goed hek is belangrijk, er ligt tenslotte een rijweg naast en de veiligheid van de kinderen gaat boven alles.

Draagt u onze wijk en de wijkvereniging een goed hart toe, kom dan gerust met uw ideeën, wordt lid en steun onze vereniging.