Komende activiteiten

De wijkvereniging organiseert regelmatig nieuwe activiteiten, voor jong en oud(er)!

De buurt BBQ die gepland stond voor 14 september 2019 kon helaas niet doorgaan wegens gebrek aan voldoende belangstelling. Hopelijk volgend jaar meer succes.

In december gaan we weer de traditionele kerstkrans samen maken. Informatie hierover via deze webpagina in de loop van oktober (en misschien een nieuwsbrief).

Verder nog een vraag aan u allen. Zijn er wensen die wij kunnen waarmaken? Onze creamiddagen zijn redelijk bezocht, maar er kunnen nog best wat mensen bij.

Ieder doet wat hij of zij leuk vindt. Maar alleen een praatje mag ook.

Of is er behoefte aan een koffiemorgen, zomaar een bakkie doen op een vaste morgen.

Ook kunnen we een andere opzet kiezen. Een themamiddag. Wie heeft een idee. Een keer iets gezamenlijk leren, bv. met vilt werken.

Je kunt dan een schilderijtje of een voorstelling voor aan de wand maken. Niet moeilijk, niet te zwaar om te doen en erg gezellig. Dit is prikvilten.

Nat vilten is ook leuk, maar is iets heel anders. Ook leuk om een keertje te doen.

Of wilt u een spreker horen of informatie, bv. over een testament. Hoe dat alles geregeld moet worden om problemen te voorkomen.

Het kan u veel geld en de nabestaanden veel problemen besparen wanneer dat alles goed geregeld is.

Er zijn ook nog zaken aangaande de speeltuin waar we nog over willen berichten. Een nieuw speeltoestel zit in de pen voor vervanging van de evenwichtsbalk.

Dit loopt nog en zijn we met de gemeente in gesprek over subsidie [kosten toestel € 15.000,–, waarvan 20% voor de wijkvereniging].

Dan is het hek rondom de speeltuin niet meer zo goed en wanneer we dat moeten vervangen gaat dit ook veel geld kosten [ongeveer € 2.500-€ 3.000].

Een goed hek is belangrijk, er ligt tenslotte een rijweg naast en de veiligheid van de kinderen gaat boven alles.

Tot slot hebben we zitten denken aan een jeu de boules baan. Om dit aan te leggen zijn ook de nodige pegels nodig. We gaan het eerst goed uitzoeken, wellicht gaan we eerst een ‘clinic’ organiseren voor de wijk om ook de behoefte te peilen.

Maar bij een baan moet ook een bankje. Dit spel is tenslotte niet alleen voor de jeugd. U ziet, wensen genoeg.

Draagt u onze wijk en de wijkvereniging een goed hart toe, kom dan gerust met uw ideeën, wordt lid en steun onze vereniging.