Komende activiteiten

De wijkvereniging organiseert regelmatig nieuwe activiteiten, voor jong en oud(er)!

Algemene ledenvergadering op dinsdag 10 maart a.s.

We gaan dit jaar van start met de jaarvergadering op 10 maart. We willen met u praten over de activiteiten van 2019 en vooral over de plannen voor 2020. Ook de financiële verantwoording 2019 komt aan de orde.
We hopen u allen te zien. Thee en koffie staan klaar en ook de koek wordt niet vergeten.
Plaats: Doopsgezinde kerk, tijd 20:00 uur.

Speeltuinopknapdag op zaterdag 4 april a.s.

In het vroege voorjaar vragen wij enthousiaste leden om ons te helpen met opknapklusjes aan de speeltuin. Wat schoonmaken, gras uit de rubberen tegels halen, eventueel wat verven, afijn er zijn allerlei opknapwerkjes. Graag jullie medewerking hierbij! We starten om 9:30 uur op de speeltuin en zijn dan meestal rond het middaguur klaar. Tussendoor een bakkie met wat lekkers!

Paasstukje maken op dinsdagavond 7 april a.s.

We gaan op 7 april  weer een Paasstukje maken en we hopen dat dit net zo’n succes wordt als het Kerststukje afgelopen december. We vragen een kleine eigen bijdrage van € 3,– als tegemoetkoming in de kosten, dit is voor leden. Bent u geen lid en u wilt wel meedoen, dan zijn de kosten € 12,–.

Het zal  weer plaats vinden in de Doopsgezinde kerk. De tijd van 20 tot 22 uur. Thee of koffie is altijd aanwezig en ook voor wat erbij wordt gezorgd.

Neemt u dan een bakje of schaaltje mee, een tangetje en mesje, dan zorgen wij voor de rest. Wij zien u graag komen en maken we er weer een gezellige avond van.

Tevoren opgeven via noorderkwartierharlingen@gmail.com of bij Mien Sietsema, Zoutsloot 26 en T: 416920.

Jeu-de-boules clinic bij Boulegoed (binnen)

Om uit te proberen of omdat je het al leuk vindt, willen we vanuit de vereniging een eenmalige jeu-de-boulesclinic organiseren bij Boulegoed (Jetting 5, Harlingen). We denken aan zaterdagmiddag 28 maart a.s., mits voldoende deelnemers. Met daarom heen een koffietje/theetje en eventuele versnapering toe. Kortom een gezellig spel met wijkbewoners!
Zodra dit plan concreet is laten we dit horen (info over eigen bijdrage etc.)

Reactie(s): email naar noorderkwartierharlingen@gmail.com of je mee zou willen gaan. Via de email reageren wij dan over het verdere verloop en programma.

Peiling: aanleg Jeu-de-boulesbaan

Al eerder is vanuit de wijk voorgesteld een jeu-de-boules baan aan te leggen in de speeltuin. We willen als bestuur graag inventariseren of hier (voldoende) belangstelling voor bestaat. Tenslotte vergt de aanleg van zo’n baan al gauw enkele duizenden euro’s, dus het is alleen te doen als er ook behoefte aan bestaat in de wijk. Veelal wordt jeu-de-boules door oudere mensen gespeeld, maar hoeft natuurlijk niet. Het zou wel een mooie combinatie opleveren in de speeltuin: jong en oud samen actief! Vind je hier wat van? stuur ons je reactie op noorderkwartierharlingen@gmail.com

En verder ………

Verder nog een vraag aan u allen. Zijn er wensen die wij kunnen waarmaken? Onze creamiddagen zijn redelijk bezocht, maar er kunnen nog best wat mensen bij. Ieder doet wat hij of zij leuk vindt. Maar alleen een praatje mag ook. Of is er behoefte aan een koffiemorgen, zomaar een bakkie doen op een vaste morgen.

Ook kunnen we een andere opzet kiezen. Een themamiddag. Wie heeft een idee. Een keer iets gezamenlijk leren, bv. met vilt werken.

Er zijn ook nog zaken aangaande de speeltuin waar we nog over willen berichten. Een nieuw speeltoestel zit in de pen voor vervanging van de evenwichtsbalk. Dit loopt nog en zijn we met de gemeente in gesprek over subsidie [kosten toestel € 15.000,–, waarvan 20% voor de wijkvereniging].

Dan is het hek rondom de speeltuin niet meer zo goed en wanneer we dat moeten vervangen gaat dit ook veel geld kosten [ongeveer € 2.500-€ 3.000].

Een goed hek is belangrijk, er ligt tenslotte een rijweg naast en de veiligheid van de kinderen gaat boven alles.

Draagt u onze wijk en de wijkvereniging een goed hart toe, kom dan gerust met uw ideeën, wordt lid en steun onze vereniging.