Home

Over het Noorderkwartier
De wijk ‘t Noorderkwartier bevindt zich in het noorden van Harlingen zoals de naam al doet vermoeden. Aan de zuidkant wordt de wijk begrensd door de Noorderhaven/Rommelhaven/Noordijs en Franekereind, aan de oostkant door de NO-Singel/H.W.S.V. en in het noorden door de Oude Ringmuur en het sluiscomplex.

De wijk ligt vrijwel geheel binnen de oude stadswallen  zoals dat bij de Engelse tuin en de watersportvereniging-Grachtswalplein nog goed is te zien.

In de periode 1580- 1582 werd de stad Harlingen voorzien van verdedigingswerken, omgeven met een gracht. Men kon het gebied slechts betreden via poorten. De Biltpoort stond ten westen van het Noorderbastion, een puntvormige uitstulping in deze wal. De Franekerpoort stond oostelijk ter hoogte van de Hoogstraat. In 1857 werd besloten tot afgraving van het bastion en werd de gracht deels gedempt.

Archeologisch onderzoek in 2002 door Synthegra heeft uitgewezen dat de huidige speeltuin  aan de Liemendijk op de hals ligt van het voormalige Noorderbastion.